Advertisements

Termin „polskie kino” odsyła przeważnie do pełnometrażowego filmu fabularnego, najczęściej mainstreamowego, rozpowszechnianego w kinach. Polska animacja i dokument głównego nurtu pojawiają się jedynie w produkcjach Platige Image promujących rocznice i wydarzenia kulturalne oraz w zaangażowanych reportażach wywołujących społeczną debatę. Poza tymi wyjątkami wiodą wyłącznie festiwalowy żywot, odmierzany ilością zdobytych wyróżnień.

Celem konferencji „Polski dokument i animacja w XXI wieku” jest rozpoczęcie debaty o dwóch zmarginalizowanych przez pełnometrażową fabułę rodzajach filmowych o ogromnych walorach artystycznych: polskim filmie dokumentalnym i animowanym. Konferencja skupiać się będzie na ich historii najnowszej, pierwszeństwo nad reinterpretacjami klasyków dając komentowaniu wydarzeń bieżących. Jest to szczególnie istotne, gdy animację i dokument chcemy traktować jako zjawisko zmienne, przekraczające w ostatnich latach ustalone kategorie estetyczne.

Konferencja obejmie nie tylko tradycyjne zagadnienia filmoznawcze, ale również tematy związane z finansowaniem i produkcją, technologią, odbiorem oraz rolą festiwali w promocji gatunku.